Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/zhuntizx.com/www.zhuntizx.com/data/com.conn.php on line 45
清陆西桥《净土圣贤录》-准提咒在线网
准提咒在线网
准提咒在线网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清陆西桥《净土圣贤录》

导读:陆西桥,以字传,苏州人。年少有才,而省试屡黜,乃慨然发出世心,与妻周氏,同修净业。膝前止一女未嫁。一日,西桥示疾,谓周氏曰,后七日吾行矣,汝勿令我女知之,恐其哭泣,乱人正念。周氏曰,诺。至期,盥沐更衣,面西端坐,诵阿弥陀经,至白鹤孔雀句,举目仰面,若有所见,寂然而逝。此嘉庆六七年间事也。(往生近验录)...

  陆西桥,以字传,苏州人。年少有才,而省试屡黜,乃慨然发出世心,与妻周氏,同修净业。膝前止一女未嫁。一日,西桥示疾,谓周氏曰,后七日吾行矣,汝勿令我女知之,恐其哭泣,乱人正念。周氏曰,诺。至期,盥沐更衣,面西端坐,诵阿弥陀经,至白鹤孔雀句,举目仰面,若有所见,寂然而逝。此嘉庆六七年间事也。(往生近验录)

\


相关知识