Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/zhuntizx.com/www.zhuntizx.com/data/com.conn.php on line 45
隋宋满《净土圣贤录》-准提咒在线网
准提咒在线网
准提咒在线网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

隋宋满《净土圣贤录》

导读:宋满,恒州人,生当隋世,笃志净业。每持佛名,以豆记数,满三十石。设斋供佛,俄有三僧至会乞食。食已,香华布空,飞腾而去。未久,满,面西坐脱。(佛祖统纪)...

  宋满,恒州人,生当隋世,笃志净业。每持佛名,以豆记数,满三十石。设斋供佛,俄有三僧至会乞食。食已,香华布空,飞腾而去。未久,满,面西坐脱。(佛祖统纪)

\


相关知识